, ,

Theory of Change

Vanuit de organisatie Futureproof hebben 3 studenten een onderzoek gedaan bij Ecowings hoe we de marketing konden verbeteren. Een onderdeel van het onderzoek was het opstellen van een Theory of Change.

In de theory of change wordt uiteen gezet hoe de onderneming bijdraagt aan het beeld van de toekomstige wereld dat ze zelf hebben. Hierbij is het belangrijk om de visie, impact, effecten, output, activiteiten en input in beeld te brengen. Op conceptueel niveau gaat de theory of change dus over hoe jouw ‘interventie’/product bijdraagt aan sociale veranderingen.

De visie is daarbij het startpunt

In de visie zet een onderneming uiteen welk beeld het heeft voor de toekomstige wereld. Voor Ecowings kan worden gesteld dat de visie is gebaseerd op een toekomstige wereld waarin op een verantwoorde manier wordt omgegaan met afval, door afval te hergebruiken voor nieuwe producten.

Impact gaat over de effecten die jouw activiteiten bereiken

Dit kan zowel bedoeld als onbedoeld en zowel negatief als positief zijn. Het is belangrijk om als sociale onderneming hier bewust van te zijn, omdat impact anders kan uitpakken dan je van te voren had gedacht. Ecowings maakt impact met het verkopen van tassen. Door tassen te verkopen heeft Ecowings een bedoeld positieve impact; elke verkochte tas betekent namelijk dat er banden gebruikt zijn voor hergebruik in plaats van dat ze verbrand worden. Het verbranden van 1 kg rubber zorgt voor 1.8 kg uitstoot CO2. Gemiddeld per tas scheelt dit 0.98 kg uitstoot CO2. Een onbedoeld negatief effect van Ecowings als onderneming kan gevonden worden in het vervoer-aspect. De tassen worden gemaakt in India en komen vaak per schip of per vliegtuig naar Nederland. Door de aard van het vervoer zoals vervuilende brandstof wordt er wel nog CO2 uitgestoten. Ecowings is zich hier al bewust van. Mede hierdoor heeft Ecowings het doel om meer tassen aan consumenten te verkopen, zodat het vervoer per vliegtuig beperkt kan worden en er vaker gebruik gemaakt kan worden van het gunstiger vervoer door verscheping. Wanneer de leveringen klein zijn is het niet winstgevend om de producten te verschepen. Door grotere leveringen kan er gebruik worden gemaakt van verscheping, wat de CO2-uitstoot doet verminderen ten opzichte van vervoer met vliegtuig.

De effecten

Het effect binnen een theory of change is de verandering die voortkomen uit de activiteiten van de onderneming. Deze veranderingen zijn te onderscheiden in korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Het is hierbij belangrijk om zo concreet mogelijk te zijn en het gebruik van vage concepten te beperken door het zo goed mogelijk toe te passen aan de context. Een effect is dus het resultaat van de activiteiten van de onderneming.
Voor Ecowings hebben wij de effecten uitgeschreven, waarbij wij ook een onderscheid hebben gemaakt in korte, middellang en lange termijn.

Voor de korte termijn hebben wij de volgende effecten geformuleerd:
– Het creëren van bewustzijn dat afval hergebruikt kan worden en verwerkt kan worden tot mooie en kwalitatieve producten;
– Het bijdragen aan kennis bij mensen over het bestaan van de afvalproblematiek in de wereld in het algemeen en India specifiek;
– Het begin van een bijdrage aan dat mensen willen voorkomen dat hun eigen afval op straat terecht komt.

Voor de middellange termijn hebben wij de volgende effecten geformuleerd:
– Het bijdragen aan een cultuurverandering waarbij het normaal wordt om op een duurzame manier om te gaan met afval;
– Het bijdragen aan bewustwording over de afvalproblematiek, zowel op een lokaal als mondiaal niveau.

Voor de lange termijn hebben wij de volgende effecten geformuleerd:
– Het bijdragen aan een gedragsverandering waarbij het normaal wordt om gebruik te maken van upcycling technieken en de aanschaf van duurzame producten;
– Het bijdragen aan een volledig bewustzijn bij consumenten dat afval hergebruikt kan worden en verwerkt kan worden tot mooie en kwalitatieve producten.

De output gaat over het directe resultaat van de activiteiten

Hierbij is het belangrijk dat het goed te meten en communiceren is. Voor Ecowings gaat het hierbij om het aantal verkochte tassen in een jaar tijd en de mate waarin de afzet bij individuele consumenten is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Een andere belangrijk output bij Ecowings is de hoeveelheid bespaarde CO2 uitstoot per verkochte tas. Dit is gemiddeld per tas 0.98 kg CO2.

De activiteiten

De activiteiten in een theory of change zijn de acties, taken en zaken die de onderneming onderneemt om bij te dragen aan het resultaat en de effecten. Het gaat hierbij om activiteiten die direct invloed hebben op de doelgroep, met een educatief en sociaal karakter in plaats van alleen diensten en producten. Voor Ecowings geldt dat de meest directe activiteit het verkopen van tassen is. De verkoop van tassen kent twee belangrijke aspecten. Aan de ene kant wordt de uitstoot van CO2 tegengegaan. Aan de andere kant zorgt de manier van werken van Ecowings er voor dat mensen in de werkplaats in India een eerlijk loon krijgen voor het werk wat ze doen.

Tijdens het uiteenzetten van de activiteiten hebben we ook gebrainstormd over activiteiten die Ecowings kan opzetten om de bekendheid van het merk te vergroten en zo ook de impact groter te maken. Wij dachten hierbij aan:
– Workshops upcycling om mensen zelf kennis te laten maken met het gebruiken van ‘oude’ materialen voor ‘nieuwe’ producten;
– Campagne voeren voor het gebruik van afval voor het maken van nieuwe producten
– VR over problematiek in India;
– Voorlichting op scholen om al bewustzijn vanaf jonge leeftijd te creëren
– Spelenderwijs kennis laten maken met Ecowings;
– Meer blogposts op de website/social media en actiever gebruik maken van de nieuwsbrief, om zo bekendheid en betrokkenheid te vergroten en sneller naar boven te komen op google;
– Gebruik maken van ambassadeurs voor het merk, om zo de bekendheid te vergroten.

De input gaat over wat je nodig hebt om je activiteiten te kunnen uitvoeren.

Voor Ecowings zijn de volgende factoren de belangrijkste input:
– Oude binnenbanden om tassen mee te maken
– Werknemers in India voor de productie van tassen
– Marketingstrategie
– Duidelijke visie en missie
– Toegang tot sociale media
– Onderdeel van platforms om tassen te kunnen verkopen

Als de nieuwe activiteiten opgezet gaan worden, is hiervoor ook meer input nodig. Hierbij kan gedacht worden aan:
– Materiaal om workshops mee te geven (overgebleven materiaal van de productie van de tassen is wellicht een idee);
– Mensen die de workshops geven;
– Techniek (o.a. voor VR);
– Iemand die actief bezig gaat met het onderhouden van contact met scholen en bedrijven en geven van workshops.

Visuele presentatie

Als laatste stap wordt een theory of change vaak visueel in beeld gebracht, om alles wat hierboven geschreven is in één opslag en op een aantrekkelijke manier duidelijk te maken. Wij zijn hier ook mee aan de slag gegaan. Wij hebben hier uitgebreid aandacht aan besteed, omdat wij denken dat een goed in beeld gebrachte theory of change een mooi middel kan zijn om het verhaal van de onderneming aan de consument over te brengen. Vanuit Ecowings kregen wij ook te horen dat zij het fijn zouden vinden als het mogelijk was de theory of change zelf te gebruiken in hun communicatie. Wij zijn van mening dat ons resultaat goed gelukt is en een duidelijk overzicht van wat wij hierboven hebben beschreven. Wij denken dan ook dat Ecowings goed gebruik kan maken van de theory of change zoals wij deze nu opgesteld hebben.

Met dank aan Finn, Charlotte en Sanne voor het opstellen van de Theory of Change en het maken van deze mooie graphic!

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *